Galimatias

Temat: Ewolucja Endosymbiozy-FAKTY-Powstanie mt. i plastydow....
...doświadczalnie udowodniono, że geny z mitochondriów i plastydów uciekają do genomu jądrowego. Opisałem też wyniki sekwencjonowania niektórych genomów, świadczące pośrednio o tym, że do ucieczki genów z mitochondriów i plastydów dochodziło w każdym z organizmów masowo i wielokrotnie Teori endosymbiozy zostala poraz pierwszy sformulowana poraz p Lynn Margulis- w 1970r.Teoria ta zakładala, że współczesne komórki eukariotyczne powstały przez fuzję pierwotnej komórki-urkarionta-,pochodzącej najprawdopodobniej od Archaea z komórkami z linii Bacteria, które dały początek mitochondriom i plastydom.Dzisiaj owa koncepcja,ktora kiedys byla tylko idea jest dobrze potwierdzona empirycznie. POCZATKOWE KORZYSCI DLA GOSPODARZA- w najwcześniejszych etapach ewolucji endosymbiozy ;endosymbioza opierała się nie na korzysciach z...
Źródło: forum.ateista.pl/showthread.php?t=204Temat: zaczyna sie zaostrzenie !!!!!
...pochodnych kumaryny. [72] Jeśli nie jest to konieczne, nie należy leków tych stosować łącznie, w przeciwnym razie trzeba zmniejszyć dawkę antykoagulantu i monitorować czas protrombinowy. Istnieją poważne obawy, że metronidazol może indukować rozwój nowotworów u ludzi. [34] Właściwości mutagenne tego leku zaobserwowano w teście Amesa z pałeczkami Salmonella, [73,74] nie stwierdzono jednak, by metronidazol podobnie działał w komórkach eukariotycznych [34]. W badaniach na myszach i szczurach wykazano, że metronidazol może prowadzić do powstawania nowotworów, ale dopiero w dużych dawkach. [75,76] Nie dowiedziono karcinogennego działania metronidazolu u ludzi, ale nie badano odległych skutków długotrwałej terapii dużymi dawkami tego leku. [34] Niektórzy specjaliści niepokoją się również, że metronidazol może działać teratogennie. [34]...
Źródło: crohn.home.pl/forum/viewtopic.php?t=410


Temat: co ukrywasz pod Ctrl+v :)
I Komórki 1) Składniki komórki eukariotycznej: jądro komórkowe, mitochondium, cytoplazna, błona komórkowa, aparat Golgiego, lizosomy, rybosomy, siateczka śródplazmatyczna(szorstka,gładka). II Tkanki 1) Tkanka - zespół podobnych komórek o podobnej funkcji i pochodzeniu. 2) Podział tkanek: a. nabłonkowa - komórki ściśle do siebie przylegają, a substancja międzykomórkowa występuje w małych ilościach. - nabłonek jednowarstwowy płaski...
Źródło: gry.isko.net.pl/forum/showthread.php?t=1808


Temat: Projektant "naszego Wszechświata" kontra TE- POJEDYNEK.
...zachodzi proces ewoluowania ich w inne organizmy, stopniowo coraz bardziej odległe od bakterii. Co do ewolucji bakterii to myślę, że zgodzimy się, że bakterie ewoluują nieustannie w wyniku mutacji, transferów genów i transdukcji. Powstają nowe cechy i właściwości itp. Pomijam ten wątek, jeśli chcesz mogę go rozwinąc, ale chwilowo piszę to w pośpiechu bo mam mało czasu. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że komórki eukariotyczne mogą funkcjonować dzięki komórkom bakteryjnym. Motorem ewolucji w moim przekonaniu było tu współistnienie różnych mikroorganizmów, zanim powstały organizmy wyższe. Chodzi mi tu o interakcje między organizmami - symbioza, współzawodnictwo czy pasożytnictwo. Chyba możemy się zgodzić, że mikroorganizmy były pierwszymi organizmami na Ziemi? Podam przykład rodzaju pasożytnictwa - którego...
Źródło: forum.ateista.pl/showthread.php?t=4536


Temat: Teoria endosymbiozy-pouczajace fakty
...faktow przyrodniczych potwierdzajacych owa teorie. Przypomne, ze chodzilo o zaobserwowanie ucieczki genow (z mitochondri i plastydow) do jadra komorkowego, odkrycie roznych pseudogenow w jadrze komorkowym bedacych tymi uciekajacymi w przeszlosci genami (sa to geny wlasciwe dla tych, jakie dzis wystepuja w mt. i plasatydach). itd. http://migg.wordpress.com/2007/02/01...osymbiotyczna/ Teoria endosymbiotyczna głosi, że niektóre organelle komórki eukariotycznej powstały przez wchłonięcie komórek prokariotycznych przez przodka
Źródło: forum.ateista.pl/showthread.php?t=2367


Temat: Szowinistyczna nauka
...nie na miejscu. Istnieją różnice między płciami, zapewne również w funkcjonowaniu mózgu. Niewątpliwie, w nauce można znaleźć więcej wybitnych postaci płci męskiej (kolejne pytanie: ile w tym uwarunkowań neurofizjologicznych, a ile społecznych? - nie podejmuję się nawet próby odpowiedzi). Ale, dla równowagi, przypomnę kilka wybitnych kobiet i ich osiągnięcia w nauce: - Lynn Margulis - teoria endosymbiotycznego pochodzenia komórek eukariotycznych, obecnie powszechnie akceptowana. - Mary-Claire King - porównawcze badania genomu człowieka i szympansa - wykazanie ok. 98% podobieństwa; następnie analiza genetycznych uwarunkowań raka piersi. - Rosalind Franklin - analiza DNA metodą rentgenowskiej krystalografii strukturalnej, bez której Watson i Crick długo jeszcze mogliby jedynie spekulować na temat rzeczywistej struktury DNA. - Jane Goodall -...
Źródło: forum.ateista.pl/showthread.php?t=3833


Temat: Statek aborcyjny "Langenort" we Władysławowie
...widzenia, pytanie, "kiedy zaczyna się człowiek (czy dowolny osobnik jakiegoś gatunku)", ma w ogóle jakikolwiek sens? Czy termin "osobnik" nie jest przypadkiem czysto umownym, sztucznym pojęciem, mającym zastosowanie jedynie po przyjęciu pewnych arbitralnych przybliżeń? Weźmy pod uwagę takie fakty, jak "koncepcja samolubnego genu" czy "fenotypu rozszerzonego". A także: endosymbiotyczną naturę komórki eukariotycznej, organizmy kolonijne (Volvox, rurkopławy), rozmnażanie wegetatywne (fragmentacja: gąbki, grzyby, glony; rozłogi poziomek, kłącza paprotników; regeneracja roślin, szkarłupni, płazińców; pączkowanie parzydełkowców itp.), skrajny mutualizm: helotyzm porostów, rozdzielanie (poliembrionia) zarodków i ich ewentualne ponowne łączenie się, powstawanie chimer (osobnik "poliparentny"...
Źródło: seriale.vis.pl/forum/forum/viewtopic.php?t=5642


Temat: Komórka zwierzęca i roślinna
...w latach 1838-1839 dwóch niemieckich uczonych: botanik Matthias Schleiden oraz fizjolog Theodor Schwann. Różnorodność komórek jest ogromna. Najistotniejszy jest podział na komórki Prokariotyczne i Eukariotyczne. Komórki prokariotyczne różnią się od eukariotycznych tym, że nie posiadają jądra a ich materiał genetyczny zlokalizowany jest w obszarze jądrowym zwanym nukleoidem. Przykładem Prokaryota są bakterie. Natomiast do komórek eukariotycznych zaliczamy wszystkie komórki roślinne i zwierzęce. Zbudowane są one z takich samych elementów chociaż w ich budowie można dostrzec kilka istotnych różnic, które obrazuje tabelka. Rozmiary większości komórek zawierają się w przedziale 0,5-2000 mikrometrów chociaż zdarzają się komórki-olbrzymy widoczne gołym okiem, np. żółtko jajka ptasiego, niektóre pierwotniaki (0,5 cm długości) czy komórki...
Źródło: portalik.webplus.net.pl/viewtopic.php?t=202


Temat: Życie od wyładowań elektrycznych ?
...dłuższe samoreplikujące się nici. Niemal pewne jest, że DNA nie było pierwsze. Obecnie wiodący jest pogląd, że prekursorem życiowym był RNA. Biochemikom udało się ponadto zsyntetyzować o wiele prostsze sztuczne rodzaje kwasów nukleinoweych takie jak: PNA, TNA, czy GNA. Być może przed RNA istniały „wymarłe” już dzisiaj cząsteczki replikujące, które stały się rusztowaniem dzisiejszych replikatorów. Powstanie komórki eukariotycznej także znalazło już bardzo solidne wyjaśnienie. Okazuje się, że pierwsze eukarionty powstały na skutek połączenia się ze sobą (endosymbiozy) kilku rodzajów prokariotycznych komórek bakteryjnych. Dowodem na to jest fakt, że kwas nukleinowy zawarty w organellach komórkowych dokładnie odpowiada sekwencji kwasu odpowiedniego rodzaju bakterii. I tak RNA mitochondriów jest analogiczne do RNA tlenolubnych...
Źródło: paranormalne.pl/index.php?showtopic=5181


Temat: Jajko
Przecież tu nie ma nad czym dyskutować. Wiadomo: kernel -> jądro A mamy jądra: Jądro atomowe to centralna część atomu zbudowana z jednego lub więcej protonów i neutronów, zwanych nukleonami. Jądro stanowi bardzo niewielki ułamek objętości całego atomu w stanie podstawowym, jednak to w jądrze skupiona jest prawie cała masa. Jądro komórkowe - organellum znajdujące się w każdej komórce eukariotycznej (wyjątek to komórki tracące jądro w procesie dojrzewania, np. erytrocyty ssaków). Rolą jądra komórkowego jest przechowywanie informacji zawartej w DNA. Jądro przekształcenia liniowego Niech V i W będą przestrzeniami liniowymi nad ciałem K i niech f: V -> W będzie przekształceniem liniowym. Wtedy jądrem przekształcenia f nazywamy przeciwobraz wektora zerowego względem przekształcenia f i oznaczamy...
Źródło: mandrivalinux.eu/showthread.php?t=5042


Temat: Ewolucjonizm a kreacjonizm
Nie prowadzi ona natomiast do jakiś zmian jakościowych Nie? A przekształcenie się komórki prokariotycznej w eukariotyczną? Czy komórka eukariotyczna nie jest jakościowo lepsza? Modyfikacje, mutacje i przemiany prowadzą do doskonalenia/ulepszania/lepszego przystosowania komórek bądź organizmów.
Źródło: hydepark.net.pl/viewtopic.php?t=6501


Temat: Sylwester 2007/2008
Mitochondrium (w liczbie mnogiej Mitochondria) – organellum komórki eukariotycznej pochodzenia endosymbiotycznego, w którym zachodzą procesy będące głównym źródłem energii (w postaci ATP) dla komórki, w szczególności proces fosforylacji oksydacyjnej, zachodzący w błonie wewnętrznej mitochondriów. Mitochondria posiadają własny genom. Genom mitochondriów jest nieduży – koduje tylko od kilkunastu do kilkudziesięciu białek z kilkuset białek niezbędnych do...
Źródło: forum.fifaserwis.com/showthread.php?t=35020


Temat: Budowa komórki-rozszerzone
...Należy zauważyć, iż organizm żywy może być zbudowany z jednej komórki, jak dzieje się w przypadku bakterii, lub kilku, setek a nawet milionów komórek. Wszystko zależy od rozmiarów osobnika i stopnia zaawansowania budowy. Oczywiste jest, że komórki budujące choćby ciało człowieka, nie mogą być zbudowane tak jak np. komórki składające się na organizm roślinny. Wyróżniamy zatem: •komórki prokariotyczne • komórki eukariotyczne, dzielące się dalej na: -komórki roślinne -komórki zwierzęce Komórki prokariotyczne Główną cechą odróżniającą komórki prokariotyczne od
Źródło: forum.ciekawostka.pl/viewtopic.php?t=1030


Temat: drożdze.
Czy ktoś mógłby mi pomóc ?? Sprecyzuj, czy chodzi o teorię czy praktyczne rozdzielenie tych składników w laboratorium?? Jeśli to pierwsze to: Składniki komórki eukariotycznej można podzielić na plazmatyczne (żywe) i nieplazmatyczne (martwe). Do plazmatycznych należą: jądro komórkowe, cytoplazma, błona komórkowa, siateczka endoplazmatyczna, mitochondria, plastydy, aparaty Golgiego, lizosomy i inne struktury pęcherzykowe oraz rybosomy. Składniki plazmatyczne komórki łącznie określane są mianem protoplastu - obrazowo mówiąc, jest to komórka pozbawiona ściany...
Źródło: forum.przyroda.org/viewtopic.php?t=8302


Temat: Ciekawostki biologiczne
...zgonów. Plasują się więc na drugim miejscu po chorobach układu krążenia (50% zgonów). # Wśród kręgowców znamy obecnie około 4500 gatunków ssaków, 9000 – ptaków, 8000 – gadów, 5000 – płazów i 30 000 – ryb. # Wśród bezkręgowców znamy obecnie około 20 000 gatunków nicieni, 12 000 - pierścienic, 150 000 – mięczków, 1 milion – owadów, 40 000 – skorupiaków, 75500 – pajęczaków. # Komórka eukariotyczna ma objętość średnio 1000 razy większą niż komórka prokariotyczna. # Świerki sitkajskie to najwolniej rosnące drzewa. Po 100 latach mają wysokość około 28 cm i średnicę pnia – 2,5 cm. # Bambusy wietnamskie to najszybciej rosnące rośliny. Mogą one przyrastać do 2 metrów na dobę. # Ptakiem o największej rozpiętości skrzydeł jest marabut. Może ona dochodzić nawet do 4 metrów. # Wśród...
Źródło: forum.ciekawostka.pl/viewtopic.php?t=976


Temat: Maturzystki 2008 cz. II
...matury to na czym jestes juz z biologi??? bo ja sie przez ten tydzien tak obijalam ze az strach:cool:... ale za to juz mam spokojna glowke i moge wziasc sie pelna para do nauki:D jak ktosik lenia wygoni ze mnie:rolleyes: Oj szkoda gadać... :rolleyes: Z biologii to ja jestem kochana w lesie :D Zrobiłam komórkę i metabolizm, rozmnażanie, wydalanie i układ krwionośny tylko... no i bieżące tematy czyli ekologię, protisty, mszaki, wirusy, komórki eukariotyczne i chyba tyle... :o Wieeem, wstyd... Ale nadrabiam, nadrabiam :ehem: A Ty? ;)
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=226594


Temat: Biologia
A czy wiecie, że w jądrze jednej komórki eukariotycznej znajduje się 1,8 m DNA P.S. pozdro dla kumpli z biol-chemów :D
Źródło: forum.gothic.phx.pl/showthread.php?t=7029


Temat: Nauka
...na profilu humanistyczno-art., chemia i fizyka. Naprawdę mnie to drażni. Po co mi na biol-chemie historia? I to jeszcze przez całe 3 lata? ;P A matma, geografia i biologia powinna być wszedzie. Ehe, ale żeby jeszcze uczyli na tych przedmiotach czegoś ważnego, a nie czegoś co wykujemy na pamięć, a po lekcji zapomnimy. W mojej szkole humany nie mają biologii w pierwszej klasie. I dobrze, po co im to? Po co mają się uczyć budowy komórek eukariotycznych, prokariotycznych, cyklu rozwojowego mszaków i paproci? ;P A geografia? Przedmiot, którego strasznie nie lubię. Przez 3 lata w gim uczyliśmy się rzeczy, których już nie pamiętam. Dlaczego nie uczą nas tych państw, stolic, województw?
Źródło: loczus.pl/viewtopic.php?t=699


Temat: Komórki dziecka mogą pomóc matce
Komórki dziecka mogą pomóc matce   Jesli kogos owy temat zainteresuje to dysponuje obszernymi materialami w postaci oryginalnych pism naukowych o temacie owym traktujacych. Dotycza one m in. zaobserwowanego horyzontalnego transferu genow z prokariontow do komorek eukariotycznych wyzszych organizmow i bazujacych na ten kanwie symbioz miedzy tymi organizmami. Doniesienia sa naprawde rewelacyjne i swoja darwinowska droga zastanawiam sie jaka z tego uzytecznosc dla ewolucyjnych torii wyniknie. http://tiny.pl/m8v6 Pozostające we krwi matki komórki pochodzące od płodu mogą pomagać w gojeniu ran - informuje "New Scientist". Od kilku lat wiadomo, że komórki płodu pozostają we...
Źródło: forum.ateista.pl/showthread.php?t=245


Temat: sprawy ogólnobiologiczne ;p
no raczej..... sinice są prymitywne.... a Blue raczej nie.... chociaż teoria endosymbiozy która zakłada, że komórka eukariotyczna (taka jakie są w nas) powstałą z połączenia komórki prokariotycznej (bakteryjnej np.) z sinicami co dało komórkę ekuatiotyczną roślinną.....
Źródło: szczepns.aaf.pl/viewtopic.php?t=80


Temat: Rozwiązujemy wspólnie zadania!
...Mam poprawke z biologi 8 marca i musze sobie prygotowac zagadnienia jakie beda. Chcialbym prosic o pomoc poniewa na internecie jest ale jest tak napisane jakbym ksiazke przepisywal a ja chcialbym uzyskac odpowiedz taka moze nie krotka ale srednia i wszystko w niej zawarte. Potrzebuje odpowiedziec na zagadnienie: "Budowa komorki pro i eukariotycznej, funkcja organelli" bylbym nieziemsko wdzieczny za odpowiedz na moj post. W komórce eukariotycznej: 1. Jądro kom. jest otoczone błoną jonową 2. Jest obecne jąderko 3. występują centriole 4. obecne wrzeciono kariokinetyczne 5. posiadają duże rybosomy 6. zawierają mitochondria 7. cytoplazma jest gęsta i nieruchoma 8. występują chloroplasty 9. jest Aparat Golgiego, lizosomy, siateczka śródplazmatyczna 10. dzieli sie mitotycznie i mejotycznie 11. brak fimbrii 12. rzęski i nici /budowa centrioli/...
Źródło: tibia.org.pl/forum/showthread.php?t=344283


Temat: Bank kultur.
...byłaby darmowa, czy trzeba by bło jednak wpłacać składki na jej utrzymanie? bo nie wierzę, że jedna osoba chciałaby społecznie, nieodpłatnie utrzymywać kolekcję kultur drożdzowych. komórki drożdżowe by przeżyły najlepiej jest zamrażać w -80 stopniach C albo w ciekłym azocie, glicerol nie wiem, czy sam tylko powinien być stosowany, nadaje się na pewno do przechowywania bakterii (ale by nie straciły swoich cech też w -80 st.C), komórki eukariotyczne przechowuje się w buforze w DMSO, oczywiście wszystki szczegóły są do sprawdzeni
Źródło: browar.biz/forum/showthread.php?t=52012


Temat: Z drugiej strony ekranu - 2007
[QUOTE=pecet;598725]pasta to w sumie rodzaj rzęski[/QUOTE] Bylem ciekawy o czym mowa i sprawdzilem w slowniku. [I]Rzęska (łac. cilia) - cienka wypustka cytoplazmatyczna, osadzona na ciałkach podstawowych i pełniąca w zasadzie jedną zasadniczą funkcję: ruchową. Występuje w niektórych komórkach eukariotycznych.[/I] Nadal nie wiem o co chodzi.
Źródło: max3d.pl/forum/showthread.php?t=34133


Temat: [Zabawa] Omnibus 2008
Aparat Golgiego - organellum występujące niemal we wszystkich komórkach eukariotycznych, służące chemicznym modyfikacjom substancji zużywanych przez komórkę, bądź wydzielanych poza nią. Podstawową jednostką strukturalną aparatu Golgiego jest diktiosom. wikipedia cię widzi! ;)
Źródło: forum.travian.pl/showthread.php?t=72183


Temat: Szczepienia na świńską grypę - kto za Kopacz a kto nawet przeciw?
...dają Ci pewności, że nie zachorujesz na zmutowany czy po prostu inny szczep. Ponadto zwrócił uwagę na szalenie krótki czas produkcji szczepionki przeciwko AH1N1 i efekty uboczne pojawiające się u praktycznie każdej szczepionej osoby. Jeżeli chodzi o oporność wirusów na Tamiflu, to nie straszne jak się wydaje. Tamiflu jest inhibitorem neuraminidazy, jednego z podstawowych białek wirusa grypy, który "odcina" wirusa z powierzchni komórki eukariotycznej, przez hydrolizę wiązania utworzonego pomiędzy resztami cukrowymi na powierzchni komórki zainfekowanej a hemaglutyniną (białkiem na powierzchni wirusa). Te dwa białka (H i N) współpracują ze sobą. Odporność na Tamiflu wiąże się z mutacjami w białku neuraminidazy. Jednak te mutacje powodują również to, że enzym ten nie jest dobrze dopasowany do hemaglutyniny. W związku z tym zmutowany wirus nie jest tak...
Źródło: forum.ateista.pl/showthread.php?t=7470


Temat: @Random-Wojna na bany reload +decyzja Archariusa
...gdy nie dojdzie do wytworzenia białek odpowiedzialnych za przejście faz G1 i G2 do następnego stadium, komórka przechodzi w fazę G0. Interfaza ulega wtedy zatrzymaniu, komórka traci zdolność replikacji DNA i zaczyna się specjalizować. Dotyczy to np. komórek nerwowych czy mięśniowych. W niektórych przypadkach może dojść do powrotu do cyklu komórkowego poprzez stymulację komórek np. hormonami. Główne etapy, czyli fazy mitozy w komórkach Eukariotycznych: Joł i nie pjerdolić, że skopiowałem z wikipedii bo to oni ode mnie skopiowali :<
Źródło: ronots.com/forum/showthread.php?t=14473